Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 18 juli 2020 en is van toepassing op ingezetenen van de Europese Economische Ruimte.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://www.secretsbynature.nl over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

1.1 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:

Contact - door middel van telefoon, post, e-mail en/of webformulieren

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, Adres en Plaats
 • E-mail adres
 • Bezoekersgedrag
 • Telefoonnummer

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

Verkregen toestemming

Bewaartermijn

Na beëindiging van de dienstverlening bewaren we de data gedurende de volgende periode: 12 maanden.

1.2 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:

Betalingen

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, Adres en Plaats
 • E-mail adres
 • Financiële gegevens
 • Gebruikersnaam, wachtwoorden en andere accountspecifieke gegevens
 • Locatie
 • Bezoekersgedrag
 • Telefoonnummer

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

Verkregen toestemming

Bewaartermijn

Na beëindiging van de dienstverlening bewaren we de data gedurende de volgende periode: Niet voltooide bestellingen 12 maanden, voltooide bestellingen 7 jaar..

1.3 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:

Een account registreren

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, Adres en Plaats
 • E-mail adres
 • Gebruikersnaam, wachtwoorden en andere accountspecifieke gegevens
 • Locatie
 • Bezoekersgedrag

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

Uitvoering van een overeenkomst

Bewaartermijn

De bewaartermijn wordt op basis van de volgende objectieve criteria vastgelegd: Klant kan zelf account verwijderen in dien nodig. Anders blijft account bestaan tot maximaal 12 maanden..

1.4 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:

Nieuwsbrieven

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, Adres en Plaats
 • E-mail adres
 • Bezoekersgedrag

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

Verkregen toestemming

Bewaartermijn

We bewaren deze data enkel totdat de dienstverlening is beëindigd.

1.5 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:

Om service te bieden voor diensten of producten te die een klant wil kopen of heeft gekocht

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, Adres en Plaats
 • E-mail adres
 • Financiële gegevens
 • Gebruikersnaam, wachtwoorden en andere accountspecifieke gegevens
 • Locatie
 • Bezoekersgedrag
 • Telefoonnummer

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

Verkregen toestemming

Bewaartermijn

We bewaren deze data na beëindiging van de dienst nog het volgende aantal maanden: Niet voltooide bestellingen 12 maanden, voltooide bestellingen 7 jaar..

1.6 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:

Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, Adres en Plaats
 • E-mail adres
 • Financiële gegevens
 • Gebruikersnaam, wachtwoorden en andere accountspecifieke gegevens
 • Locatie
 • Bezoekersgedrag
 • Telefoonnummer

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

Verkregen toestemming

Bewaartermijn

Na beëindiging van de dienstverlening bewaren we de data gedurende de volgende periode: 7 jaar.

1.7 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:

Het verzamelen en analyseren van statistieken voor website verbetering

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Locatie
 • Bezoekersgedrag
 • Social media accounts

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

Verkregen toestemming

Bewaartermijn

De bewaartermijn wordt op basis van de volgende objectieve criteria vastgelegd: Deze criteria blijven bewaard zoals beschreven in Google Analytics. Deze staat op 26 maanden..

2. Delen met andere partijen

We delen of geven deze gegevens alleen aan verwerkers voor de volgende doeleinden:

Verwerkers

Naam: Mollie
Land: Nederland
Doel: Om betalingen te ontvangen

Naam: Shops United
Land: Nederland
Doel: Verzending van pakketten

Naam: Vimexx
Land: Nederland
Doel: Hosting

3. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Raadpleeg onze Cookieverklaring voor meer informatie over cookies. 

Wij hebben met Google een verwerkersovereenkomst gesloten.

Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-diensten.

De opname van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd.

4. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

5. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

6. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

7. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

8. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Contactinformatie

Secrets by Nature
Weerterbos 53
2134HJ Hoofddorp
Nederland
Website: https://www.secretsbynature.nl
E-mail: info@secretsbynature.nl
Telefoonnummer: 0615555614

Bijlage

WooCommerce

Deze voorbeeldtekst bevat de basisbeginselen over welke persoonsgegevens je winkel mogelijk verzamelt, opslaat en deelt, evenals wie mogelijk toegang heeft tot deze gegevens. Afhankelijk van welke instellingen zijn ingeschakeld en welke aanvullende plugins worden gebruikt, kan de specifieke informatie, die door jouw winkel wordt gedeeld, verschillen. We raden je aan om een jurist om advies te vragen wanneer je besluit welke informatie je wilt opnemen in je privacybeleid.

We verzamelen informatie over je tijdens het afrekenproces in onze winkel.

Wat we verzamelen en opslaan

Wanneer je onze site bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens:

 • Door jou bekeken producten: we gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om producten aan je te tonen die je recentelijk hebt bekeken
 • Locatie, IP-adres en browsertype: we gebruiken deze gegevens om belastingtoeslagen en verzendkosten te berekenen
 • Verzendadres: we vragen je om deze gegevens in te vullen, zodat we bijvoorbeeld de verzendkosten kunnen berekenen voordat je een bestelling plaatst en om de bestelling vervolgens naar je te verzenden!

We gebruiken cookies ook om producten in je winkelmand op te slaan terwijl je door onze site bladert.

Opmerking: je kunt je cookiebeleid gedetailleerd beschrijven en hier een link naar dat gedeelte toevoegen.

Wanneer je producten bij ons aanschaft, vragen we je om informatie te verstrekken, waaronder je naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcard-/betalingsgegevens en optionele accountgegevens, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord. We gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden:

 • Om je informatie toe te sturen over je account en bestelling
 • Om te reageren op je aanvragen, waaronder restituties en klachten
 • Om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen
 • Om je account voor onze winkel in te stellen
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het berekenen van belasting
 • Om ons winkelaanbod te verbeteren
 • Om marketingberichten naar je te sturen, als je hiervoor kiest

Als je een account aanmaakt, worden je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer gebruikt om de afrekengegevens automatisch in te vullen bij toekomstige bestellingen.

Over het algemeen slaan we informatie over u op zolang we deze nodig hebben voor het doel waarvoor we deze verzamelen en gebruiken. We zijn niet wettelijk verplicht deze te bewaren. We bewaren bestelinformatie bijvoorbeeld XXX jaar voor belasting- en boekhoudingsdoeleinden. Tot deze informatie behoort je naam, e-mailadres, en factuur- en verzendadres.

Wij zullen ook reacties of beoordelingen opslaan, indien je deze achterlaat.

Wie van ons team heeft toegang

Leden van ons team hebben toegang tot de informatie die je bij ons hebt opgegeven. Zowel Beheerders als Winkelmanagers hebben bijvoorbeeld toegang tot:

 • Bestellingsinformatie, zoals de aangeschafte producten, de datum van aanschaf en het bezorgadres, en
 • Klantinformatie, zoals jouw naam, e-mailadres, verzend- en betaalinformatie.

Onze teamleden hebben toegang tot deze informatie om bestellingen te voltooien, te behandelen, terugbetalingen te doen en om jou te ondersteunen.

Wat we delen met anderen

In dit gedeelte moet je vermelden met wie je gegevens deelt en met welk doel. Hiertoe kan onder andere het volgende behoren: analyse, marketing, gateways voor betaling, bezorgservices en embeds van derden.

We delen informatie met derden die ons helpen onze bestellings- en winkelservices aan te bieden, zoals:

Betalingen

In deze subsectie moet je vermelden welke betalingsverwerker van derden je gaat gebruiken voor betalingen op je site, aangezien hier klantgegevens aan gebonden kunnen zijn. We hebben PayPal als voorbeeld toegevoegd, maar je zult deze moeten verwijderen als je geen gebruikmaakt van PayPal.

We accepteren betalingen via PayPal. Bij het verwerken van betalingen worden sommige gegevens overgedragen aan PayPal. Hiertoe behoort informatie die noodzakelijk is om de betaling te verwerken of ondersteunen, zoals het totaalbedrag van de aankoop en factuurgegevens.

Bekijk het Privacybeleid voor PayPal-services voor meer details.

Hustle

Which modules collect personal data?

If you use Hustle to create and embed any Pop-up, Embed, Slide-in, or Social share module, you may need to mention it here to properly distinguish it from other plugins.

What personal data do we collect and why?

By default, Hustle captures the IP Address for each conversion and for each view only if the "tracking" functionality is enabled. Other personal data such as your name and email address may also be captured, depending on the form fields.

Note: In this section you should include any personal data you collected and which form captures personal data to give users more relevant information. You should also include an explanation of why this data is needed. The explanation must note either the legal basis for your data collection and retention of the active consent the user has given.

Suggested text: When visitors or users submit a form or view a module, we capture the IP Address for analyisis purposes. We also capture the email address and might capture other personal data included in the form fields.

How long we retain your data

By default Hustle retains all form submissions and tracking data forever. You can delete the stored data in Hustle » Settings » Privacy Settings, and under each module's settings.

Suggested text: When visitors or users submit a form or view a module we retain the data for 30 days.

Where we send your data

Suggested text: All collected data might be shown publicly and we send it to our workers or contractors to perform necessary actions based on the form submission.

Third Parties

If your forms use either built-in or external third party services, in this section you should mention any third parties and its privacy policy.

By default Hustle optionally use these third party integrations:

 • ActiveCampaign. Enabled when you activate and setup ActiveCampaign on Email Collection settings.
 • Aweber. Enabled when you activate and setup Aweber on Email Collection settings.
 • Campaign Monitor. Enabled when you activate and setup Campaign Monitor on Email Collection settings.
 • Constant Contact. Enabled when you activate and setup Constant Contact on Email Collection settings.
 • ConvertKit. Enabled when you activate and setup ConvertKit on Email Collection settings.
 • e-Newsletter. Enabled when you activate and setup e-Newsletter on Email Collection settings.
 • GetResponse. Enabled when you activate and setup GetResponse on Email Collection settings.
 • HubSpot. Enabled when you activate and setup HubSpot on Email Collection settings.
 • iContact. Enabled when you activate and setup iContact on Email Collection settings.
 • Infusionsoft. Enabled when you activate and setup Infusionsoft on Email Collection settings.
 • Mad Mimi. Enabled when you activate and setup Mad Mimi on Email Collection settings.
 • Mailchimp. Enabled when you activate and setup Mailchimp on Email Collection settings.
 • MailerLite. Enabled when you activate and setup MailerLite on Email Collection settings.
 • Mautic. Enabled when you activate and setup Mautic on Email Collection settings.
 • SendGrid. Enabled when you activated and setup SendGrid on Email Collection settings.
 • SendinBlue. Enabled when you activated and setup SendinBlue on Email Collection settings.
 • Sendy. Enabled when you activated and setup Sendy on Email Collection settings.
 • Zapier. Enabled when you activated and setup Zapier on Email Collection settings.

Suggested text:

We use ActiveCampaign to manage our subscriber lists. Their privacy policy can be found here : https://www.activecampaign.com/privacy-policy/.

We use Aweber to manage our subscriber. Their privacy policy can be found here : https://www.aweber.com/privacy.htm.

We use Campaign Monitor to manage our subscriber. Their privacy policy can be found here : https://www.campaignmonitor.com/policies/#privacy-policy.

We use Constant Contact to manage our subscriber. Their privacy policy can be found here : https://www.endurance.com/privacy.

We use ConvertKit to manage our subscriber. Their privacy policy can be found here : https://convertkit.com/privacy/.

We use e-Newsletter to manage our subscriber. You can learn more about it here https://premium.wpmudev.org/project/e-newsletter/.

We use GetResponse to manage our subscriber lists. Their privacy policy can be found here : https://www.getresponse.com/legal/privacy.html?lang=en.

We use HubSpot to manage our subscriber. Their privacy policy can be found here : https://legal.hubspot.com/legal-stuff.

We use iContact to manage our subscriber. Their privacy policy can be found here : https://www.icontact.com/legal/privacy.

We use Infusionsoft to manage our subscriber. Their privacy policy can be found here : https://www.infusionsoft.com/legal/privacy-policy.

We use Mad Mimi to manage our subscriber. Their privacy policy can be found here : https://madmimi.com/legal/terms.

We use Mailchimp to manage our subscriber list. Their privacy policy can be found here : https://mailchimp.com/legal/privacy/.

We use MailerLite to manage our subscriber. Their privacy policy can be found here : https://www.mailerlite.com/privacy-policy.

We use Mautic to manage our subscriber. Their privacy policy can be found here : https://www.mautic.org/privacy-policy/.

We use SendGrid to manage our subscriber. Their privacy policy can be found here : https://sendgrid.com/policies/privacy/.

We use SendinBlue to manage our subscriber. Their privacy policy can be found here : https://www.sendinblue.com/legal/privacypolicy/.

We use Sendy to manage our subscriber. Their privacy policy can be found here : https://sendy.co/privacy-policy.

We use Zapier to manage our integration data. Their privacy policy can be found here : https://zapier.com/privacy/.

Cookies

By default Hustle uses cookies to count how many times each module is visualized. Cookies might be used to handle other features such as display settings, used when a module should not be displayed for a certain time, whether the user commented before, whether the user has subscribed, among others, if their related settings are enabled.

Really Simple SSL

Really Simple SSL and Really Simple SSL add-ons verwerken geen persoonlijk herleidbare informatie, dus de AVG is niet van toepassing op het gebruik van deze plugins op je website. Je kan onze privacy policy hier vinden.

Forminator Forms

Which forms collect personal data?

If you use Forminator PRO to create and embed any forms on your website, you may need to mention it here to properly distinguish it from other forms.

What personal data do we collect and why?

By default Forminator captures the IP Address for each submission to a Form. Other personal data such as your name and email address may also be captured, depending on the Form Fields.

Note: In this section you should include any personal data you collected and which form captures personal data to give users more relevant information. You should also include an explanation of why this data is needed. The explanation must note either the legal basis for your data collection and retention of the active consent the user has given.

Suggested text: When visitors or users submit a form, we capture the IP Address for spam protection. We also capture the email address and might capture other personal data included in the Form fields.

How long we retain your data

By default Forminator retains all form submissions forever. You can change this setting in Forminator » Settings » Privacy Settings

Suggested text: When visitors or users submit a form we retain the data for 30 days.

Where we send your data

Suggested text: All collected data might be shown publicly and we send it to our workers or contractors to perform necessary actions based on the form submission.

Third Parties

If your forms utilize either built-in or external third party services, in this section you should mention any third parties and its privacy policy.

By default Forminator Forms can be configured to connect with these third parties:

 • Akismet. Enabled when you installed and configured Akismet on your site.
 • Google reCAPTCHA. Enabled when you added reCAPTCHA on your forms.
 • MailChimp. Enabled when you activated and setup MailChimp on Integrations settings.
 • Zapier. Enabled when you activated and setup Zapier on Integrations settings.
 • ActiveCampaign. Enabled when you activated and setup ActiveCampaign on Integrations settings.
 • Aweber. Enabled when you activated and setup Aweber on Integrations settings.
 • Campaign Monitor. Enabled when you activated and setup Campaign Monitor on Integrations settings.
 • Google Drive. Enabled when you activated and setup Google Drive on Integrations settings.
 • Trello. Enabled when you activated and setup Trello on Integrations settings.
 • Slack. Enabled when you activated and setup Slack on Integrations settings.

Suggested text:

We use Google reCAPTCHA for spam protection. Their privacy policy can be found here : https://policies.google.com/privacy?hl=en.

We use Akismet Spam for spam protection. Their privacy policy can be found here : https://automattic.com/privacy/.

We use MailChimp to manage our subscriber list. Their privacy policy can be found here : https://mailchimp.com/legal/privacy/.

We use Zapier to manage our integration data. Their privacy policy can be found here : https://zapier.com/privacy/.

We use ActiveCampaign to manage our subscriber. Their privacy policy can be found here : https://www.activecampaign.com/privacy-policy/.

We use Aweber to manage our subscriber. Their privacy policy can be found here : https://www.aweber.com/privacy.htm.

We use Campaign Monitor to manage our subscriber. Their privacy policy can be found here : https://www.campaignmonitor.com/policies/#privacy-policy.

We use Google Drive and Google Sheets to manage our integration data. Their privacy policy can be found here : https://policies.google.com/privacy?hl=en.

We use Trello to manage our integration data. Their privacy policy can be found here : https://trello.com/privacy.

We use Slack to manage our integration data. Their privacy policy can be found here : https://slack.com/privacy-policy.

 

Forminator Polls

Which polls are collecting personal data?

If you use Forminator PRO to create and embed any polls on your website, you may need to mention it here to properly distinguish it from other polls.

What personal data do we collect and why?

By default Forminator captures the IP Address for each Poll submission.

In this section you should note what personal data you collected including which polls are available. You should also explan why this data is needed. Include the legal basis for your data collection and note the active consent the user has given.

Suggested text: When visitors or users submit a poll, we capture the IP Address for spam protection and to set voter limitations.

How long we retain your data

By default Forminator retains all votes and its IP Address forever. You can change this setting in Forminator » Settings » Privacy Settings

Suggested text: When visitors or users votes on a poll we retain the IP Address data for 30 days and anonymize it.

Where we send your data

Suggested text: All collected data might be shown publicly and we send it to our workers or contractors to perform necessary actions based on votes.

Third Parties

If your polls utilize either built-in or external third party services, in this section you should mention any third parties and its privacy policy.

By default Forminator Polls can be configured to connect with these third parties:

 • Akismet. Enabled when you installed and configured Akismet on your site.
 • Zapier. Enabled when you activated and setup Zapier on Integrations settings.
 • Google Drive. Enabled when you activated and setup Google Drive on Integrations settings.
 • Trello. Enabled when you activated and setup Trello on Integrations settings.
 • Slack. Enabled when you activated and setup Slack on Integrations settings.

Suggested text:

We use Akismet Spam for spam protection. Their privacy policy can be found here : https://automattic.com/privacy/.

We use Zapier to manage our integration data. Their privacy policy can be found here : https://zapier.com/privacy/.

We use Google Drive and Google Sheets to manage our integration data. Their privacy policy can be found here : https://policies.google.com/privacy?hl=en.

We use Trello to manage our integration data. Their privacy policy can be found here : https://trello.com/privacy.

We use Slack to manage our integration data. Their privacy policy can be found here : https://slack.com/privacy-policy.

 

Forminator Quizzes

Which quizzes are collecting personal data?

If you use Forminator PRO to create and embed any quizzes on your website, you may need to mention it here to properly distinguish it from other quizzes.

What personal data do we collect and why?

By default Forminator captures NO Personally Identifiable Information for each Quiz submission.

In this section you should note what personal data you collected including which quizzes are available. You should also explain why this data is needed. Include the legal basis for your data collection and note the active consent the user has given.

Suggested text: When visitors or users submit a quiz's answer, we capture NO Personally Identifiable Information.

How long we retain your data

By default Forminator retains all quizzes answers and forever. You can change this setting in Forminator » Settings » Data

Suggested text: When visitors or users answer a quiz we retain the answers data for 30 days and then remove it from our system.

Where we send your data

Suggested text: All collected data might be shown publicly and we send it to our workers or contractors to perform necessary actions based on answers.

Third Parties

If your quizzes utilize either built-in or external third party services, in this section you should mention any third parties and its privacy policy.

By default Forminator Quizzes can be configured to connect with these third parties:

 • Zapier. Enabled when you activated and setup Zapier on Integrations settings.
 • Google Drive. Enabled when you activated and setup Google Drive on Integrations settings.
 • Trello. Enabled when you activated and setup Trello on Integrations settings.
 • Slack. Enabled when you activated and setup Slack on Integrations settings.

Suggested text:

We use Zapier to manage our integration data. Their privacy policy can be found here : https://zapier.com/privacy/.

We use Google Drive and Google Sheets to manage our integration data. Their privacy policy can be found here : https://policies.google.com/privacy?hl=en.

We use Trello to manage our integration data. Their privacy policy can be found here : https://trello.com/privacy.

We use Slack to manage our integration data. Their privacy policy can be found here : https://slack.com/privacy-policy.

 

Akismet

We verzamelen informatie over bezoekers die reageren op websites die onze Akismet anti-spam service gebruiken. De informatie die we verzamelen hangt af van hoe de gebruiker Akismet heeft ingesteld voor de site, maar normaliter zit hier het IP adres van de reageerder, user agent, referrer en website URL (met ook andere informatie zoals naam, gebruikersnaam, e-mail adres en deze reactie zelf) bij.

Loco Translate

Deze plugin verzamelt geen gegevens van website bezoekers.
Bestuurders en controleurs kunnen wensen om te beoordelen Loco'splugin privacy kennisgeving.

WordPress

Plugin: Defender

Derde partijen

Het is mogelijk dat deze site externe cloud opslag van WPMU DEV gebruikt om back-ups van het activiteitenlog op te slaan waarin persoonlijke informatie wordt verzameld.

Aanvullende gegevens

Deze site maakt en slaat een activiteitenlog op dat het IP-adres, de gebruikersnaam en het e-mailadres vastlegt en gebruikersactiviteit bijhoudt (bijvoorbeeld wanneer een gebruiker een reactie plaatst). Informatie wordt 30 dagen lokaal opgeslagen en extern gedurende 1 jaar. Informatie in externe logs kan niet worden verwijderd vanwege beveiligingsdoeleinden.

WooCommerce

Deze voorbeeldtekst bevat de basisbeginselen over welke persoonsgegevens je winkel mogelijk verzamelt, opslaat en deelt, evenals wie mogelijk toegang heeft tot deze gegevens. Afhankelijk van welke instellingen zijn ingeschakeld en welke aanvullende plugins worden gebruikt, kan de specifieke informatie, die door jouw winkel wordt gedeeld, verschillen. We raden je aan om een jurist om advies te vragen wanneer je besluit welke informatie je wilt opnemen in je privacybeleid.

We verzamelen informatie over je tijdens het afrekenproces in onze winkel.

Wat we verzamelen en opslaan

Wanneer je onze site bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens:

 • Door jou bekeken producten: we gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om producten aan je te tonen die je recentelijk hebt bekeken
 • Locatie, IP-adres en browsertype: we gebruiken deze gegevens om belastingtoeslagen en verzendkosten te berekenen
 • Verzendadres: we vragen je om deze gegevens in te vullen, zodat we bijvoorbeeld de verzendkosten kunnen berekenen voordat je een bestelling plaatst en om de bestelling vervolgens naar je te verzenden!

We gebruiken cookies ook om producten in je winkelmand op te slaan terwijl je door onze site bladert.

Opmerking: je kunt je cookiebeleid gedetailleerd beschrijven en hier een link naar dat gedeelte toevoegen.

Wanneer je producten bij ons aanschaft, vragen we je om informatie te verstrekken, waaronder je naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcard-/betalingsgegevens en optionele accountgegevens, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord. We gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden:

 • Om je informatie toe te sturen over je account en bestelling
 • Om te reageren op je aanvragen, waaronder restituties en klachten
 • Om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen
 • Om je account voor onze winkel in te stellen
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het berekenen van belasting
 • Om ons winkelaanbod te verbeteren
 • Om marketingberichten naar je te sturen, als je hiervoor kiest

Als je een account aanmaakt, worden je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer gebruikt om de afrekengegevens automatisch in te vullen bij toekomstige bestellingen.

Over het algemeen slaan we informatie over u op zolang we deze nodig hebben voor het doel waarvoor we deze verzamelen en gebruiken. We zijn niet wettelijk verplicht deze te bewaren. We bewaren bestelinformatie bijvoorbeeld XXX jaar voor belasting- en boekhoudingsdoeleinden. Tot deze informatie behoort je naam, e-mailadres, en factuur- en verzendadres.

Wij zullen ook reacties of beoordelingen opslaan, indien je deze achterlaat.

Wie van ons team heeft toegang

Leden van ons team hebben toegang tot de informatie die je bij ons hebt opgegeven. Zowel Beheerders als Winkelmanagers hebben bijvoorbeeld toegang tot:

 • Bestellingsinformatie, zoals de aangeschafte producten, de datum van aanschaf en het bezorgadres, en
 • Klantinformatie, zoals jouw naam, e-mailadres, verzend- en betaalinformatie.

Onze teamleden hebben toegang tot deze informatie om bestellingen te voltooien, te behandelen, terugbetalingen te doen en om jou te ondersteunen.

Wat we delen met anderen

In dit gedeelte moet je vermelden met wie je gegevens deelt en met welk doel. Hiertoe kan onder andere het volgende behoren: analyse, marketing, gateways voor betaling, bezorgservices en embeds van derden.

We delen informatie met derden die ons helpen onze bestellings- en winkelservices aan te bieden, zoals:

Betalingen

In deze subsectie moet je vermelden welke betalingsverwerker van derden je gaat gebruiken voor betalingen op je site, aangezien hier klantgegevens aan gebonden kunnen zijn. We hebben PayPal als voorbeeld toegevoegd, maar je zult deze moeten verwijderen als je geen gebruikmaakt van PayPal.

We accepteren betalingen via PayPal. Bij het verwerken van betalingen worden sommige gegevens overgedragen aan PayPal. Hiertoe behoort informatie die noodzakelijk is om de betaling te verwerken of ondersteunen, zoals het totaalbedrag van de aankoop en factuurgegevens.

Bekijk het Privacybeleid voor PayPal-services voor meer details.

Forminator Formulieren

Welke formulieren verzamelen persoonlijke gegevens?

Als je Forminator Pro gebruikt om formulieren op je website te maken en in te sluiten, dan moet je dit hier misschien vermelden om het op de juiste manier van andere formulieren te onderscheiden.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we en waarom?

Standaard legt Forminator het IP-adres vast voor elke formulierinzending. Andere persoonlijke gegevens zoals je naam en e-mailadres kunnen ook worden vastgelegd, afhankelijk van de formuliervelden.

Opmerking: in dit gedeelte moet je de persoonlijke gegevens die je hebt verzameld en de formulieren die persoonlijke gegevens verzamelen, vermelden, om gebruikers meer relevante informatie te geven. Je moet ook een uitleg toevoegen waarom deze gegevens nodig zijn. De uitleg moet de rechtsgrondslag voor je gegevensverzameling en het behoud van de expliciete toestemming die de gebruiker heeft gegeven, vermelden.

Voorgestelde tekst: Wanneer bezoekers of gebruikers een formulier verzenden, nemen we het IP-adres op voor spambeveiliging. We nemen ook het e-mailadres op en kunnen mogelijk andere persoonlijke gegevens opnemen die zijn ingevuld in de formuliervelden.

Hoelang we je gegevens bewaren

Standaard bewaart Forminator alle formulierinzendingen voor altijd. Je kunt deze instelling wijzigen in Forminator » Instellingen » Privacyinstellingen

Voorgestelde tekst: Wanneer bezoekers of gebruikers een formulier indienen, bewaren we de gegevens 30 dagen.

Waar we je gegevens naartoe sturen

Voorgestelde tekst: Alle verzamelde gegevens kunnen openbaar worden getoond en we sturen deze naar onze werknemers of aannemers om noodzakelijke acties op basis van de formulierinzending uit te voeren.

Derden

Als je formulieren gebruikmaken van ingebouwde of externe services van derden, dan moet je in deze sectie alle externe partijen en hun privacybeleid vermelden.

By default Forminator Forms can be configured to connect with these third parties:

 • Akismet. Enabled when you installed and configured Akismet on your site.
 • Google reCAPTCHA. Enabled when you added reCAPTCHA on your forms.
 • Mailchimp. Enabled when you activated and setup Mailchimp on Integrations settings.
 • Zapier. Enabled when you activated and setup Zapier on Integrations settings.
 • ActiveCampaign. Enabled when you activated and setup ActiveCampaign on Integrations settings.
 • Aweber. Enabled when you activated and setup Aweber on Integrations settings.
 • Campaign Monitor. Enabled when you activated and setup Campaign Monitor on Integrations settings.
 • Google Drive. Enabled when you activated and setup Google Drive on Integrations settings.
 • Trello. Enabled when you activated and setup Trello on Integrations settings.
 • Slack. Enabled when you activated and setup Slack on Integrations settings.

Voorgestelde tekst:

We gebruiken Google reCAPTCHA voor spambescherming. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

We gebruiken Akismet Anti-Spam voor spambescherming. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://automattic.com/privacy/.

We use Mailchimp to manage our subscriber list. Their privacy policy can be found here : https://mailchimp.com/legal/privacy/.

We gebruiken Zapier om onze integratiegegevens te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://zapier.com/privacy/.

We gebruiken ActiveCampaign om onze abonneelijst te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://www.activecampaign.com/privacy-policy/.

We gebruiken AWeber om onze abonneelijst te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://www.aweber.com/privacy.htm.

We gebruiken Campaign Monitor om onze abonneelijst te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://www.campaignmonitor.com/policies/#privacy-policy.

We gebruiken Google Drive en Google Sheets om onze integratiegegevens te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

We gebruiken Trello om onze integratiegegevens te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://trello.com/privacy.

We gebruiken Slack om onze integratiegegevens te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://slack.com/privacy-policy.

 

Akismet

We verzamelen informatie over bezoekers die reageren op websites die onze Akismet anti-spam service gebruiken. De informatie die we verzamelen hangt af van hoe de gebruiker Akismet heeft ingesteld voor de site, maar normaliter zit hier het IP adres van de reageerder, user agent, referrer en website URL (met ook andere informatie zoals naam, gebruikersnaam, e-mail adres en deze reactie zelf) bij.

YITH Plugins

Deze voorbeeldtaal bevat de basisinformatie over de persoonlijke gegevens die je winkel mogelijk verzamelt, bewaart en deelt en wie toegang heeft tot die gegevens. Afhankelijk van welke instellingen zijn ingeschakeld en welke extra plug-ins worden gebruikt, varieert de specifieke informatie die door je winkel wordt gedeeld. We raden je aan om een advocaat te raadplegen wanneer je beslist welke informatie openbaar wordt gemaakt in je privacybeleid.

Wat we verzamelen en bewaren

YITH WooCommerce Wishlist

Terwijl je onze site bezoekt, volgen wij:

 • Producten die je aan de verlanglijst hebt toegevoegd: we gebruiken dit om je en andere gebruikers onze favoriete producten te laten zien en om gerichte e-mailcampagnes te maken.
 • Verlanglijst die je heeft gemaakt: we houden de verlanglijst bij die je heeft gemaakt, en maken deze zichtbaar voor het winkelpersoneel

We zullen ook cookies gebruiken om de inhoud van je verlanglijst bij te houden terwijl je onze site bezoekt.

Wie in ons team heeft toegang

YITH WooCommerce Wishlist

Onze teamleden hebben toegang tot de informatie die je met ons deelt. Bijvoorbeeld. zowel administrateurs en winkel managers hebben toegang tot:

 • Verlanglijstdetails, zoals toegevoegde producten, datum van toevoeging, naam en privacy-instellingen van je verlanglijst

Onze teamleden hebben toegang tot deze informatie om je betere deals te bieden voor de producten waar je van houdt.

WooCommerce

Deze voorbeeldtekst bevat de basisbeginselen over welke persoonsgegevens je winkel mogelijk verzamelt, opslaat en deelt, evenals wie mogelijk toegang heeft tot deze gegevens. Afhankelijk van welke instellingen zijn ingeschakeld en welke aanvullende plugins worden gebruikt, kan de specifieke informatie, die door jouw winkel wordt gedeeld, verschillen. We raden je aan om een jurist om advies te vragen wanneer je besluit welke informatie je wilt opnemen in je privacybeleid.

We verzamelen informatie over je tijdens het afrekenproces in onze winkel.

Wat we verzamelen en opslaan

Wanneer je onze site bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens:

 • Door jou bekeken producten: we gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om producten aan je te tonen die je recentelijk hebt bekeken
 • Locatie, IP-adres en browsertype: we gebruiken deze gegevens om belastingtoeslagen en verzendkosten te berekenen
 • Verzendadres: we vragen je om deze gegevens in te vullen, zodat we bijvoorbeeld de verzendkosten kunnen berekenen voordat je een bestelling plaatst en om de bestelling vervolgens naar je te verzenden!

We gebruiken cookies ook om producten in je winkelmand op te slaan terwijl je door onze site bladert.

Opmerking: je kunt je cookiebeleid gedetailleerd beschrijven en hier een link naar dat gedeelte toevoegen.

Wanneer je producten bij ons aanschaft, vragen we je om informatie te verstrekken, waaronder je naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcard-/betalingsgegevens en optionele accountgegevens, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord. We gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden:

 • Om je informatie toe te sturen over je account en bestelling
 • Om te reageren op je aanvragen, waaronder restituties en klachten
 • Om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen
 • Om je account voor onze winkel in te stellen
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het berekenen van belasting
 • Om ons winkelaanbod te verbeteren
 • Om marketingberichten naar je te sturen, als je hiervoor kiest

Als je een account aanmaakt, worden je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer gebruikt om de afrekengegevens automatisch in te vullen bij toekomstige bestellingen.

Over het algemeen slaan we informatie over u op zolang we deze nodig hebben voor het doel waarvoor we deze verzamelen en gebruiken. We zijn niet wettelijk verplicht deze te bewaren. We bewaren bestelinformatie bijvoorbeeld XXX jaar voor belasting- en boekhoudingsdoeleinden. Tot deze informatie behoort je naam, e-mailadres, en factuur- en verzendadres.

Wij zullen ook reacties of beoordelingen opslaan, indien je deze achterlaat.

Wie van ons team heeft toegang

Leden van ons team hebben toegang tot de informatie die je bij ons hebt opgegeven. Zowel Beheerders als Winkelmanagers hebben bijvoorbeeld toegang tot:

 • Bestellingsinformatie, zoals de aangeschafte producten, de datum van aanschaf en het bezorgadres, en
 • Klantinformatie, zoals jouw naam, e-mailadres, verzend- en betaalinformatie.

Onze teamleden hebben toegang tot deze informatie om bestellingen te voltooien, te behandelen, terugbetalingen te doen en om jou te ondersteunen.

Wat we delen met anderen

In dit gedeelte moet je vermelden met wie je gegevens deelt en met welk doel. Hiertoe kan onder andere het volgende behoren: analyse, marketing, gateways voor betaling, bezorgservices en embeds van derden.

We delen informatie met derden die ons helpen onze bestellings- en winkelservices aan te bieden, zoals:

Betalingen

In deze subsectie moet je vermelden welke betalingsverwerker van derden je gaat gebruiken voor betalingen op je site, aangezien hier klantgegevens aan gebonden kunnen zijn. We hebben PayPal als voorbeeld toegevoegd, maar je zult deze moeten verwijderen als je geen gebruikmaakt van PayPal.

We accepteren betalingen via PayPal. Bij het verwerken van betalingen worden sommige gegevens overgedragen aan PayPal. Hiertoe behoort informatie die noodzakelijk is om de betaling te verwerken of ondersteunen, zoals het totaalbedrag van de aankoop en factuurgegevens.

Bekijk het Privacybeleid voor PayPal-services voor meer details.

Really Simple SSL

Really Simple SSL and Really Simple SSL add-ons verwerken geen persoonlijk herleidbare informatie, dus de AVG is niet van toepassing op het gebruik van deze plugins op je website. Je kan onze privacy policy hier vinden.

WordPress

Plugin: Defender

Derde partijen

Het is mogelijk dat deze site externe cloud opslag van WPMU DEV gebruikt om back-ups van het activiteitenlog op te slaan waarin persoonlijke informatie wordt verzameld.

Aanvullende gegevens

Deze site maakt en slaat een activiteitenlog op dat het IP-adres, de gebruikersnaam en het e-mailadres vastlegt en gebruikersactiviteit bijhoudt (bijvoorbeeld wanneer een gebruiker een reactie plaatst). Informatie wordt 30 dagen lokaal opgeslagen en extern gedurende 1 jaar. Informatie in externe logs kan niet worden verwijderd vanwege beveiligingsdoeleinden.

Forminator Formulieren

Welke formulieren verzamelen persoonlijke gegevens?

Als je Forminator Pro gebruikt om formulieren op je website te maken en in te sluiten, dan moet je dit hier misschien vermelden om het op de juiste manier van andere formulieren te onderscheiden.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we en waarom?

Standaard legt Forminator het IP-adres vast voor elke formulierinzending. Andere persoonlijke gegevens zoals je naam en e-mailadres kunnen ook worden vastgelegd, afhankelijk van de formuliervelden.

Opmerking: in dit gedeelte moet je de persoonlijke gegevens die je hebt verzameld en de formulieren die persoonlijke gegevens verzamelen, vermelden, om gebruikers meer relevante informatie te geven. Je moet ook een uitleg toevoegen waarom deze gegevens nodig zijn. De uitleg moet de rechtsgrondslag voor je gegevensverzameling en het behoud van de expliciete toestemming die de gebruiker heeft gegeven, vermelden.

Voorgestelde tekst: Wanneer bezoekers of gebruikers een formulier verzenden, nemen we het IP-adres op voor spambeveiliging. We nemen ook het e-mailadres op en kunnen mogelijk andere persoonlijke gegevens opnemen die zijn ingevuld in de formuliervelden.

Hoelang we je gegevens bewaren

Standaard bewaart Forminator alle formulierinzendingen voor altijd. Je kunt deze instelling wijzigen in Forminator » Instellingen » Privacyinstellingen

Voorgestelde tekst: Wanneer bezoekers of gebruikers een formulier indienen, bewaren we de gegevens 30 dagen.

Waar we je gegevens naartoe sturen

Voorgestelde tekst: Alle verzamelde gegevens kunnen openbaar worden getoond en we sturen deze naar onze werknemers of aannemers om noodzakelijke acties op basis van de formulierinzending uit te voeren.

Derden

Als je formulieren gebruikmaken van ingebouwde of externe services van derden, dan moet je in deze sectie alle externe partijen en hun privacybeleid vermelden.

By default Forminator Forms can be configured to connect with these third parties:

 • Akismet. Enabled when you installed and configured Akismet on your site.
 • Google reCAPTCHA. Enabled when you added reCAPTCHA on your forms.
 • Mailchimp. Enabled when you activated and setup Mailchimp on Integrations settings.
 • Zapier. Enabled when you activated and setup Zapier on Integrations settings.
 • ActiveCampaign. Enabled when you activated and setup ActiveCampaign on Integrations settings.
 • Aweber. Enabled when you activated and setup Aweber on Integrations settings.
 • Campaign Monitor. Enabled when you activated and setup Campaign Monitor on Integrations settings.
 • Google Drive. Enabled when you activated and setup Google Drive on Integrations settings.
 • Trello. Enabled when you activated and setup Trello on Integrations settings.
 • Slack. Enabled when you activated and setup Slack on Integrations settings.

Voorgestelde tekst:

We gebruiken Google reCAPTCHA voor spambescherming. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

We gebruiken Akismet Anti-Spam voor spambescherming. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://automattic.com/privacy/.

We gebruiken Mailchimp om onze abonneelijst te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

We gebruiken Zapier om onze integratiegegevens te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://zapier.com/privacy/.

We gebruiken ActiveCampaign om onze abonneelijst te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://www.activecampaign.com/privacy-policy/.

We gebruiken AWeber om onze abonneelijst te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://www.aweber.com/privacy.htm.

We gebruiken Campaign Monitor om onze abonneelijst te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://www.campaignmonitor.com/policies/#privacy-policy.

We gebruiken Google Drive en Google Sheets om onze integratiegegevens te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

We gebruiken Trello om onze integratiegegevens te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://trello.com/privacy.

We gebruiken Slack om onze integratiegegevens te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://slack.com/privacy-policy.

 

YITH Plugins

Deze voorbeeldtaal bevat de basisinformatie over de persoonlijke gegevens die je winkel mogelijk verzamelt, bewaart en deelt en wie toegang heeft tot die gegevens. Afhankelijk van welke instellingen zijn ingeschakeld en welke extra plug-ins worden gebruikt, varieert de specifieke informatie die door je winkel wordt gedeeld. We raden je aan om een advocaat te raadplegen wanneer je beslist welke informatie openbaar wordt gemaakt in je privacybeleid.

Wat we verzamelen en bewaren

YITH WooCommerce Wishlist

Terwijl je onze site bezoekt, volgen wij:

 • Producten die je aan de verlanglijst hebt toegevoegd: we gebruiken dit om je en andere gebruikers onze favoriete producten te laten zien en om gerichte e-mailcampagnes te maken.
 • Verlanglijst die je heeft gemaakt: we houden de verlanglijst bij die je heeft gemaakt, en maken deze zichtbaar voor het winkelpersoneel

We zullen ook cookies gebruiken om de inhoud van je verlanglijst bij te houden terwijl je onze site bezoekt.

Wie in ons team heeft toegang

YITH WooCommerce Wishlist

Onze teamleden hebben toegang tot de informatie die je met ons deelt. Bijvoorbeeld. zowel administrateurs en winkel managers hebben toegang tot:

 • Verlanglijstdetails, zoals toegevoegde producten, datum van toevoeging, naam en privacy-instellingen van je verlanglijst

Onze teamleden hebben toegang tot deze informatie om je betere deals te bieden voor de producten waar je van houdt.